Rèm lá dọc văn phòng An Phát cản sáng, chống nắng 100%

Rèm lá dọc văn phòng ( Rèm lật )